[give_form id=”58568″]

Đóng góp cho Donor Network West

Nhờ vào lòng quảng đại của quý vị, Donor Network West có thể mang các chương trình và tài liệu giáo dục về hiến tặng đến với nhiều cộng đồng đa dạng độc đáo mà chúng tôi hãnh diện phục vụ. Kiến thức là sức mạnh, và thông qua các nỗ lực đưa kiến thức đến cộng đồng, chúng tôi khích lệ để từng người lên tiếng “yes” muốn hiến tạng. Quan trọng không kém, các đóng góp giúp chúng tôi trong việc vinh danh, trân trọng và hỗ trợ các gia đình người hiến trong suốt quá trình hiến tặng và nhiều tháng sau khi hiến.

Sự đóng góp của quý vị có thể cung cấp:

Donor Network West là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 và tất cả các khoản đóng góp tài chính đều được khấu trừ thuế trong phạm vi cho phép theo quy định của IRS. Mã số Thuế liên bang của chúng tôi là 94-3062436.

Other Ways to Contribute:

Shopping on Amazon

Quý vị có thể giúp chúng tôi đơn giản bằng cách đi mua sắm! AmazonSmile tài trợ 0.5% tiền mua hàng cho tổ chức từ thiện mà quý vị chọn trong quỹ từ thiện của họ.

Chọn "Donor Network West" là người nhận chương trình tài trợ của Amazon bằng cách nhấn vào hình dưới đây.

donor network west amazon smile

Text to Give

Text DNWEST to 52000 to make a one-time $10 contribution.

Quà tặng Ngang giá trị

Chương trình quà tặng ngang giá trị giúp nhân đôi số tiền đóng góp của quý vị cho Donor Network West!

Gõ tên công ty quý vị đang làm việc dưới đây để tìm xem họ có chương trình quà tặng ngang giá trị không. Nếu công ty quý vị không hiện lên hoặc quý vị có câu hỏi về chương trình của công ty, hãy liên lạc Phòng Nhân Sự của công ty để tìm hiểu thêm về các lựa chọn họ có cho quý vị.

Biên nhận xác nhận của từng đóng góp sẽ được gởi cho quý vị. Để biết thêm thông tin về việc đóng góp từ thiện, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi [email protected] hoặc gọi số 888.570.9400.

(Donor Network West không chia sẻ danh sách thư tín.)