Những người hiến và gia đình của họ đưa ra quyết định thật cao thượng nhằm cứu mạng sống và chữa lành bệnh cho những người nhận cấy ghép từng ngày và họ truyền cảm hứng cho cộng đồng cũng muốn hiến tặng món quà sinh mệnh cho người khác.

Chúng tôi cảm tạ lòng cao thượng của quý vị; những món quà mà quý vị và người thân yêu của quý vị đã cho đi mang lại sự thay đổi lớn lao đến cuộc đời của những người nhận cấy ghép, và mang lại niềm hy vọng cho hàng ngàn người vẫn đang chờ đợi được cấy ghép.

Tại Donor Network West, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ ở mức cao nhất cho các gia đình người hiến. Trong chương trình Aftercare, chúng tôi giữ liên lạc với quý vị ít nhất một năm sau khi người thân của quý vị qua đời. Chúng tôi cho biết kết quả từ việc hiến tạng, một bản tin bán niên xoay quanh an ủi sự mất mát, thiệp tưởng nhớ, một dịp gia đình gởi ô vải tưởng nhớ người hiến để làm tấm chăn bông lớn, và một buổi Họp mặt Gia đình Người hiến để làm rạng danh những người hiến và gia đình người hiến. Ngoài ra, chúng tôi tạo điều kiện liên lạc thư tín giữa quý vị và người nhận cấy ghép, cũng như giới thiệu quý vị những nơi giúp an ủi nỗi đau buồn.

Thời gian này có thể rất khó khăn, và chúng tôi hiện diện nơi đây để hỗ trợ quý vị từng bước trên chặng đường này.

Steve saved Michael's life through donation. Donor sister, Jennifer, and Michael hold his picture.

Nhóm Facebook Gia đình Người Hiến

Donor Network West’s Donor Family Community Group is a closed Facebook group intended to provide a private forum for donor family members to connect with and support one another along their grieving and healing journey. The group is moderated by Donor Network West’s Donor Family Aftercare Advocates. However, members can participate 24/7.

As a member of this closed group, you will have the opportunity to introduce yourself and your loved one. Your personal stories can be healing and helpful to other families who have had a loved one become a donor. Grief manifests in so many different ways for all of us; this group will allow you to learn about your own grief experience and to share it with others. You will be able to experience compassion from others with a similar experience, post your own feelings, ask questions or be silently present.