Những người hiến và gia đình của họ đưa ra quyết định thật cao thượng nhằm cứu mạng sống và chữa lành bệnh cho những người nhận cấy ghép từng ngày và họ truyền cảm hứng cho cộng đồng cũng muốn hiến tặng món quà sinh mệnh cho người khác.

Chúng tôi cảm tạ lòng cao thượng của quý vị; những món quà mà quý vị và người thân yêu của quý vị đã cho đi mang lại sự thay đổi lớn lao đến cuộc đời của những người nhận cấy ghép, và mang lại niềm hy vọng cho hàng ngàn người vẫn đang chờ đợi được cấy ghép.

Tại Donor Network West, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ ở mức cao nhất cho các gia đình người hiến. Trong chương trình Aftercare, chúng tôi giữ liên lạc với quý vị ít nhất một năm sau khi người thân của quý vị qua đời. Chúng tôi cho biết kết quả từ việc hiến tạng, một bản tin bán niên xoay quanh an ủi sự mất mát, thiệp tưởng nhớ, một dịp gia đình gởi ô vải tưởng nhớ người hiến để làm tấm chăn bông lớn, và một buổi Họp mặt Gia đình Người hiến để làm rạng danh những người hiến và gia đình người hiến. Ngoài ra, chúng tôi tạo điều kiện liên lạc thư tín giữa quý vị và người nhận cấy ghép, cũng như giới thiệu quý vị những nơi giúp an ủi nỗi đau buồn.

Thời gian này có thể rất khó khăn, và chúng tôi hiện diện nơi đây để hỗ trợ quý vị từng bước trên chặng đường này.

Steve saved Michael's life through donation. Donor sister, Jennifer, and Michael hold his picture.

Nhóm Facebook Gia đình Người Hiến

Nhóm Gia đình Người Hiến Donor Network West’s là nhóm riêng trên Facebook với mục đích cung cấp một diễn đàn riêng cho các gia đình người hiến để nối kết và hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian sầu đau mới mất người thân yêu. Nhóm này được các Bảo hộ viên trong chương trình Aftercare của Donor Network West kiểm duyệt. Tuy nhiên, các thành viên có thể tham gia 24/7.

Là thành viên của nhóm riêng này, quý vị có cơ hội giới thiệu về bản thân và người thân yêu đã hiến tạng như thế nào. Câu chuyện của quý vị có thể làm dịu nỗi đau và đồng cảm với những gia đình khác cũng có người thân là người hiến tặng. Mỗi người có cách biểu lộ nỗi đau buồn khác nhau; nhóm riêng này giúp quý vị nhìn ra cách mình đang gánh chịu nỗi đau và chia sẻ điều này với những người khác trong nhóm. Quý vị sẽ có thể cảm nhận lòng từ ái từ những người cũng có cùng trải nghiệm tương tự như quý vị. Hãy đăng cảm xúc của chính mình, đưa ra các câu hỏi hoặc chỉ âm thầm hiện diện trong nhóm.