Organ donation gave Penelope
a second chance at life

Donor Network West saves and heals lives through organ and tissue donation for transplantation and research. We proudly serve over 13 million people in northern California and northern Nevada.

charitable-contribution_homepage-image

Save Lives

Register as an organ donor to provide hope to the thousands of Americans waiting for a life-saving organ transplant.

volunteer_homepage-icon

Thiện nguyện viên

Các Đại sứ Hiến Sinh Mệnh là nhân tố chính yếu của chúng tôi trong nỗ lực vươn tới nhiều người trong cộng đồng. Bằng cách tâm sự chuyện của mình và liên hệ đến việc hiến tặng, quý vị sẽ truyền cảm hứng cho người thân quen biết của mình về việc hiến tặng sinh mệnh.

contribute-img_2021-min

Give

Sự đóng góp tài chính quảng đại của quý vị giúp chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ đến các gia đình người hiến, và mang các chương trình giáo dục cùng tài liệu về hiến tặng đến cộng đồng của chúng ta.

OVER THE COURSE OF 2021, Donor Network West coordinated

0

Organ Donors

0

Organs Transplanted

0

Tissue Donors

0

Research Samples

You Have The Power. Chỉ Một Người Hiến Có thể…

lungs_icon

Cứu đến 8 sinh mạng qua việc hiến nội tạng.

cornea_icon

Phục hồi thị lực cho 2 người qua việc hiến giác mạc.

skin-tissue_icon

Chữa lành có thể được tới 75 bệnh nhân qua việc hiến mô.

Hãy Xem dữ liệu thực tế và tìm hiểu về quy trình hiến tạng và mô