Coronavirus (COVID-19) and Donation: Read More

Hiến Tạng
Mang đến Hy vọng Lành bệnh

Donor Network West cứu mạng sống và chữa lành bệnh nhân nhờ việc hiến tặng nội tạng và mô để cấy ghép. Chúng tôi hãnh diện phục vụ hơn 13 triệu người của vùng Bắc California và Bắc Nevada.

Chúng tôi tôn vinh và trân quý những người hiến tạng cùng gia đình mà chúng tôi phục vụ bằng sự chăm sóc từ bi nhân đạo, và truyền cảm hứng đến cộng đồng để mọi người hiến tặng sinh mệnh.

Nhu cầu được cấy ghép hết sức lớn. Hãy Hiến tặng Sinh mạng.

people-waiting_icon
0 ,000

Nhiều người ở Hoa Kỳ đang chờ đợi được cấy ghép nội tạng.

stopwatch_icon
0

Nhiều người qua đời mỗi ngày trong khi đang trông chờ nội tạng hiến vào để cứu mạng sống.

1-percent_icon
< 0 %

Trong tất cả các trường hợp tử vong có những ca đáp ứng được những tiêu chí y tế đặc trưng thì có thể thành người hiến tặng.

Austin Cần một Quả Thận

400 trẻ em như Austin trong khu vực phục vụ của Donor Network West cũng đang trông chờ vào cơ may để được sống thêm một lần nữa.

Hãy cho Austin hy vọng.

Quý vị Có Quyền Năng đó. Chỉ Một Người Hiến Có thể…

lungs_icon

Cứu đến 8 sinh mạng qua việc hiến nội tạng.

cornea_icon

Phục hồi thị lực cho 2 người qua việc hiến giác mạc.

skin-tissue_icon

Chữa lành có thể được tới 75 bệnh nhân qua việc hiến mô.

Hãy Xem dữ liệu thực tế và tìm hiểu về quy trình hiến tạng và mô

Hãy Khám phá xem có bao nhiêu người gần bên quý vị đang trông chờ được ghép tạng.

Cứu Sinh mạng và Chữa lành bệnh. Hãy Tham gia.

volunteer_homepage-icon

Thiện nguyện viên

Các Đại sứ Hiến Sinh Mệnh là nhân tố chính yếu của chúng tôi trong nỗ lực vươn tới nhiều người trong cộng đồng. Bằng cách tâm sự chuyện của mình và liên hệ đến việc hiến tặng, quý vị sẽ truyền cảm hứng cho người thân quen biết của mình về việc hiến tặng sinh mệnh.

charitable-contribution_homepage-image

Các Đóng góp Từ thiện

Sự đóng góp tài chính quảng đại của quý vị giúp chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ đến các gia đình người hiến, và mang các chương trình giáo dục cùng tài liệu về hiến tặng đến cộng đồng của chúng ta.

stories-in-the-community_jabari-play-ball-kid

Trong Cộng đồng

Bằng cách lôi cuốn sự chú ý về việc hiến tặng trên phương tiện truyền thông và trong cộng đồng, chúng tôi khuyến khích nhiều người hơn nữa đăng ký làm người hiến tặng.

normalize-donation_silvia-van-steyn

Hãy Nói đến chuyện Hiến tặng

95% người Mỹ ủng hộ việc hiến tặng nội tạng nhưng chỉ có 58% đăng ký làm người hiến. Hãy đề cập đến việc hiến tặng trong những buổi trò chuyện.