Why is registering as an organ donor important?

people-waiting_icon

110,000 Men, Women, and Children

Are awaiting a lifesaving organ transplant in the United States.

waiting-icon

20 People

Die every day on average because an organ is not available in time.

stopwatch_icon

Every 10 minutes

Another person is added to the national transplant waitlist.

1-percent_icon

Less than 1%

Trong tất cả các trường hợp tử vong có những ca đáp ứng được những tiêu chí y tế đặc trưng thì có thể thành người hiến tặng.

what one organ donor can do

95% of Americans are in favor of being a donor but only 58% are registered.

Just one donor can save up to 8 lives through organ donation and heal as many as 75 through tissue donation. Registering as a donor is quick and easy! You can sign up at the DMV, on the Health app of your iPhone, or online by clicking the button below.

Quá Trình Hiến Tạng Diễn Tiến Như Thế Nào?

Hiến tạng có thể diễn ra hoặc sau khi tuyên bố chết não , thiết bị máy móc giữ cho tim và các cơ quan nội tạng chính tiếp tục hoạt động; không có hoạt động não cũng như không có khả năng hoạt động não làm việc trở lại. Chết não là chết. Trong trường hợp hiến sau khi chết tuần hoàn, bệnh nhân đang đối mặt với cái chết sắp xảy ra; không có hy vọng hồi phục đúng nghĩa và việc rút máy hỗ trợ sự sống đã được chọn.

What organs and tissues can be donated?

organs that can be donated

Debunk the myths and get the facts on organ donation!

Myths and misinformation can deter someone from signing up as a donor or donating their loved one’s organs. The result of this is more sick people waiting and dying on the transplant waitlist.

You can help save and heal lives by dispelling the myths and sharing the facts about donation with your friends and family.

FACT: Your life is always first.

Nếu quý vị được đưa vào bệnh viện vì bị thương hoặc vì bạo bệnh, điều ưu tiên tột cùng của bác sĩ hoặc EMT’s utmost priority to save your life. They are not involved in the organ and tissue donation or transplantation process and do not know your donor status. Your status as a donor is not considered until every effort has been made to save your life.

FACT: All major faiths support organ donation and is considered a generous act of kindness.

Learn how each faith accepts and nội tạng như thế nào..

FACT: Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký là người hiến tạng và mô.

Your age or health should not prevent you from registering to be an organ and tissue donor. Most health conditions do not prevent donation and age is not a factor. Let the medical professionals decide what can be recovered and transplanted to save or heal someone in need.

FACT: Tất cả mọi người đều bình đẳng.

When it comes to waiting for an organ transplant, the system in place treats us as equals. Rich or famous individuals cannot and do not get priority on the national transplant waitlist. Factors such as blood type, body size, location, severity of illness, and length of time on the waitlist are used to determine the best candidate for an organ. Purchasing and/or selling organs in the United States is illegal.

FACT: You can have an open casket funeral and your body is treated with the utmost respect.

The medical professionals who perform the recovery surgeries treat donor patients with the utmost respect, just like they would for any other patient. Open casket funerals are still possible after donation.

FACT: Không có chính sách hoặc quy định liên bang nào loại trừ một người hoặc một cộng đồng cụ thể ra khỏi việc hiến tạng.

Khuynh hướng tính dục của quý vị không ảnh hưởng đến việc quý vị có thể là người hiến hay không. Sức khỏe của các cơ quan nội tạng mới là chuyện quan trọng.

FACT: Hãy cho mọi người biết ý nguyện hậu sự của mình. Cho họ biết rằng quý vị đã đăng ký hiến tạng.

When you register to become an organ and tissue donor you are making a legal decision that can save lives. Your decision is an advance directive. It is important to talk with your family and loved ones about your decision to be an organ and tissue donor so that they are prepared to honor your decision should you be in an eligible position to give the gift of life.

FACT: Gia đình quý vị sẽ được hỏi về việc ra quyết định xem quý vị có là người hiến hay không.

If you did not register as an organ donor, your family will be asked to make a decision on your behalf during a very difficult time. Talking with your family and friends about donation makes them aware of your wishes and can make their decision easier.

FACT: Gia đình quý vị không phải trả phí tổn.

Nếu quý vị đủ điều kiện để làm người hiến tạng và mô, gia đình quý vị sẽ không phải trả bất kỳ khoản chi phí y tế nào liên quan đến việc hiến tặng.