Các Đại sứ Donate Life là trái tim và linh hồn của Donor Network West trong chương trình tiếp cận đến cộng đồng của chúng tôi.

Các Đại sứ của chúng tôi chạm đến trái tim của nhiều người trong nhiều cộng đồng bằng cách chia sẻ những câu chuyện của họ và truyền hy vọng được chữa bệnh qua việc hiến tạng và mô.

Cùng nhau chung tay, chúng ta có thể cứu sống nhiều người hơn và tăng số người bằng lòng hiến tạng trong khu vực phục vụ của chúng tôi. Tham gia sứ mạng cứu người bằng cách tình nguyện làm Đại sứ Donate Life. Có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gửi email đến [email protected].

Sign Up for Events and Trainings

Use the dropdown button below to find a volunteer opportunity in your region. Click the event on the calendar to learn more and to sign up online. Contact your Community Development Liaison for additional information.

If you are a new volunteer with Donor Network West, please make sure you’ve already completed our Donate Life Ambassador application.

South Bay    West Bay    East Bay    NorCal    Modesto    Nevada    Fresno

Chương trình Thưởng cho Đại Sứ Donate Life

Chương trình Phần thưởng Đại sứ nhằm công nhận và khen thưởng những đại sứ đã dành thời gian tham gia vào sinh hoạt trong các cộng đồng của chúng tôi và giáo dục công chúng về việc hiến tặng nội tạng và mô. Chương trình thưởng khích lệ dùng hệ thống cấp bậc tương ứng với số giờ tình nguyện được ghi chép lại. Tất cả các đại sứ đã được thông qua kiểm tra lý lịch đều đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.

CẤP BẬC SỐ GIỜ PHẦN THƯỞNG
Tier 1 10 Branded Power Bank
Tier 2 25 Branded Scarf
Tier 3 50 Branded Backpack
Tier 4 100

Platinum Ambassador Plaque and Pin

Choice between: Branded Jacket or Vest

*Travel time does not count towards volunteer hour credits.

Tài nguyên cho Thiện nguyện viên