Tôn vinh Người Thân Yêu

Nếu quý vị muốn tôn vinh người thân yêu của mình bằng thiệp tưởng nhớ, Donor Network West có thể cung cấp cho quý vị và gia đình một bộ thiệp 50 cái để phát trong lễ viếng hoặc lễ tang. Thiệp tưởng nhớ là một thông điệp trực quan tế nhị để công nhận và tôn vinh người thân qua đời của quý vị đã hiến tặng nội tạng.

Chúng tôi sẽ gửi thiệp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi uý vị yêu cầu. Vui lòng gửi yêu cầu càng sớm càng tốt để đảm bảo việc giao thiệp kịp thời. Nếu quý vị muốn thêm thiệp, chúng tôi có thể gửi qua email bản PDF để quý vị tự in thêm.

memory card funeral

Memory Card Poem Choices

A Hopi Prayer
By Mary E. Frye

Do not stand at my grave and weep,
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft starlight at night.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there; I did not die.

Chúng ta Tưởng nhớ Họ
By Jack Riemer & Sylvan D. Kamens

In the rising of the sun and in its going down,
We remember them
In the blowing of the wind and the chill of winter,
We remember them
In the warmth of the sun and the peace of summer,
We remember them
In the rustling of the leaves and the beauty of autumn,
We remember them
In the beginning of the year and when it ends,
We remember them
When we are weary and in need of strength,
We remember them
When we are lost and sick at heart,
We remember them
When we have joys we yearn to share,
We remember them
So as long as we live, they too shall live,
For they are now a part of us,
As we remember them.

Questions? Email [email protected]